Advokátní kancelář Šafář & Partners je aktivní i v oblasti poskytování pro bono právních služeb v neziskovém sektoru, když zajišťuje právní servis pro mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha (www.dvorakovapraha.cz) a pro Nadaci českého kubismu (www.nck.cz).