Pavel Šafář:

Pavel Šafář je společníkem Šafář & Partners a advokátem zapsaným na seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a Slovenskou advokátní komorou. Ve své odborné praxi se věnuje zejména sporové agendě a oblasti fúzí a akvizic. Pavel Šafář byl vedoucím interních týmů podílejících se na vedení celé řady tuzemských a mezinárodních rozhodčích řízení, jakož i soudních sporů a sporů souvisejících s insolvenčním řízením. Pavel Šafář byl taktéž několikrát individuálně hodnocen mezinárodními ratingovými agenturami v souvislosti s významnými akvizičními projekty v České republice i na Slovensku. V neposlední řadě zastupoval bankovní subjekty i jejich klienty v mnoha úvěrových transakcích z oblasti projektového financování. Pavel Šafář byl před založením Šafář & Partners jediným společníkem advokátní kanceláře Šafář & Spol. a následně pak jedním ze dvou zakládajících společníků advokátní kanceláře Konečná & Šafář, ve které inicioval vytvoření mezinárodní sítě poboček na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku. Vystudoval Právnickou fakultu Karlovy University v Praze, Vysokou školu ekonomickou v Praze a absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě P.J. Šafárika v Košicích. Kromě češtiny, jako svého mateřského jazyka, hovoří plynně anglicky, německy, francouzsky a rusky.